SEUCH Explorer's C-Rinji       

född: 2011 08 06

Barro. Foto: Sanna Sander
Barro har känd mental status 24/9 2017
Barro har känd mental status 24/9 2017

stamtavla.

Explorer's C-Rinji Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Suzuteru Go Kurashiki Koukisou Suzuharu Go Bizen Souyamasou
Benisuzume Go Okayama Aochisou
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi Sasa No Kuroichi Go Sasashita Kensh
Yuukihime Go Toukyou Akatsukisow
Explorer's Yumeka Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokoham Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Ats
Kurotsubakime Go Kamiyasou
Explorer's Sayuri Explorer's Hiro
Explorer's Nakaichime
Pedigree generated by PedigreeQuery.com